skyline van Nijmegen

Over ons

Ons moederbedrijf is GHW assurantiegroep B.V.
De aandelen van ons moederbedrijf zijn in handen van D&S Participaties BV. Deze rechtspersoon is onderdeel van ASR Verzekeringen.

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen, waaronder ASR.

Dit biedt veel voordelen. Wij behandelen, accepteren en verwerken alle aanvragen voor verzekeringen geheel zelfstandig. Dat is sneller, efficiënter en zonder risico. Ook schadegevallen behandelen wij zelf. Wel zo fijn als je prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen. Ook kunnen wij zelf producten samenstellen waarvan wij vinden dat die beter bij de klant passen.

Meer informatie over deze samenwerking met maatschappijen kun je lezen in onze volmachtbrochure.

Reactietermijnen

We hanteren de volgende 1e reactietermijnen:

  1. Binnen maximaal 12 werkdagen worden jouw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.
  2. Binnen maximaal 12 werkdagen krijg je de bevestiging of een nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.
  3. Binnen maximaal 12 werkdagen wijzigen we na jouw opdracht jouw lopende verzekering of passen deze aan (waaronder ook jouw verzoek tot beëindiging).
  4. Binnen maximaal 12 werkdagen ontvang je na wijziging of aanpassing jouw nieuwe polisaanhangsel (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is).
  5. Binnen maximaal 12 werkdagen beoordelen we jouw schadeclaim, waarvan de ontvangstbevestiging van jouw claim deel uitmaakt en welke informatie we nodig hebben voor het schadedossier.
  6. Binnen maximaal 5 werkdagen nadat alle informatie beschikbaar is om jouw schadeclaim definitief te beoordelen, wordt jouw mogelijke schade-uitkering uitbetaald.
  7. Binnen maximaal 5 werkdagen nemen wij jouw klacht in behandeling. Je ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

Kunnen we de beloofde 1e reactietermijn niet nakomen, dan ontvang je van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.

Klachtenprocedure

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen jou tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met jou tot een oplossing te komen. Indien je ontevreden bent over onze dienstverlening en jouw klacht wordt naar jouw inzicht niet afdoende behandeld, dan kun je jouw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Aansluitnummer: 300.008240
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
(070) 333 89 99

Wordt een klacht met betrekking tot onze activiteiten als gevolmachtigd agent ingediend bij het Klachteninstituut dan geven wij op voorhand aan dat wij het bindend advies aanvaarden.

Beloningsbeleid GHW assurantiegroep BV

Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met onze klanten en de belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten bestaat de mogelijkheid om een 13e maand uit te keren.

Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

Stel ons gerust uw vraag

(024) 324 7600
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.