skyline van Nijmegen

Over ons

Ons moederbedrijf is GHW assurantiegroep B.V.
25 Procent van de aandelen van ons moederbedrijf is in eigendom van ASAM N.V. Deze rechtspersoon is gelieerd aan ASR Verzekeringen.

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen, waaronder ASR.

Dit biedt veel voordelen. Wij behandelen, accepteren en verwerken alle aanvragen voor verzekeringen geheel zelfstandig. Dat is sneller, efficiënter en zonder risico. Ook schadegevallen behandelen wij zelf. Wel zo fijn als je prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen. Ook kunnen wij zelf producten samenstellen waarvan wij vinden dat die beter bij de klant passen.

Meer informatie over deze samenwerking met maatschappijen kun je lezen in onze volmachtbrochure.

Reactietermijnen

We hanteren de volgende 1e reactietermijnen:

  1. Binnen maximaal 12 werkdagen worden jouw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.
  2. Binnen maximaal 12 werkdagen krijg je de bevestiging of een nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.
  3. Binnen maximaal 12 werkdagen wijzigen we na jouw opdracht jouw lopende verzekering of passen deze aan (waaronder ook jouw verzoek tot beëindiging).
  4. Binnen maximaal 12 werkdagen ontvang je na wijziging of aanpassing jouw nieuwe polisaanhangsel (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is).
  5. Binnen maximaal 12 werkdagen beoordelen we jouw schadeclaim, waarvan de ontvangstbevestiging van jouw claim deel uitmaakt en welke informatie we nodig hebben voor het schadedossier.
  6. Binnen maximaal 5 werkdagen nadat alle informatie beschikbaar is om jouw schadeclaim definitief te beoordelen, wordt jouw mogelijke schade-uitkering uitbetaald.
  7. Binnen maximaal 5 werkdagen nemen wij jouw klacht in behandeling. Je ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

Kunnen we de beloofde 1e reactietermijn niet nakomen, dan ontvang je van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.

Klachtenprocedure

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen jou tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met jou tot een oplossing te komen. Indien je ontevreden bent over onze dienstverlening en jouw klacht wordt naar jouw inzicht niet afdoende behandeld, dan kun je jouw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Aansluitnummer: 300.008240
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
(070) 333 89 99

Wordt een klacht met betrekking tot onze activiteiten als gevolmachtigd agent ingediend bij het Klachteninstituut dan geven wij op voorhand aan dat wij het bindend advies aanvaarden.

 

Stel ons gerust uw vraag

(024) 324 7600
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.